Dobrodosli na stranicu firme Bukal trans

Red vožnje

Opštinska linija
Gradačac-Kerep-Međiđa
polazak: 06:15,07:00,09:20,10:10,11:45,13:20,15:45,17:30,19:00

Rajska-Novalići-Gradačac
05:50,11:45,13:40,17:30


Kantonalna linija
Gradačac-Srebrenik-Tuzla
06:00 h , 10:10 h
Tuzla-Srebrenik-Gradačac
08:10 h , 13:30 hSezonska linija
Gradačac-Neum

Polazak:                                                                           Povratak:
Gradačac 22:00 h                                                       Neum 16:00 h
Modriča  22:30 h
Odžak     23:00 h
Doboj     00:15 h
Zenica    01:30 h
Sarajevo 02:30 h
Neum      07:00 h


Gradačac-Makarska

Polazak: Svakog petka                                                                    
Gradačac        22:00 h                                                                Modriča         22:30 h
Odžak             23:00 h
Doboj             00:15 h
Zenica            01:30 h
Sarajevo        02:30 h
Makarska     07:00 h
 Povratak iz Makarske je u 10:00 h